Katoliklik Nedir?

Hz. İsa'nın Aziz Petrus'a aktardığı yetkilerin mirasçısı olan papayı dinî başkan olarak tanıyan Hristiyan mezhebi.Papayı baş olarak tanıyan Hıristiyanlık mezhebi.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Catholicity
Catholicize
Evrenselleşmek
Catholicon
Cation
Catling
Catnip
Kedinanesi
Catoptrics
Cattail